Serbest Stil Yüzme Tekniği

Serbest stil yüzme tekniği

1- SERBEST STİLDE SUYA GİRİŞ VE UZANMA : 


Kolun suya giriş noktası omuz hizasıdır. 
Kol suya girdiği anda hemen çekiş başlamıyor. Su derinden ve biraz aşağıdan çekilmeli. 


2- SERBEST STİLDE SUYU YAKALAMA : 

Suyu yakalayıp, dirsek pozisyonunu alarak, avuçiçi ile su yakalanır. 


3- SERBEST STİLDE SUYU ÇEKİŞ : 

Suyu yakaladıktan sonra tam vücudun ortasından bir çekiş olmalı. 
Çekişte gitgide hızlanarak bastırış vardır. 
S çekiş. 

4- SERBEST STİLDE SUYU İTİŞ: 


Kolun suyun içinde dik bir vaziyette olduğu zaman itiş başlar.
En hızlı aşamadır. 

Elimiz bacağımızın yanından çıkar. 


5- SERBEST STİLDE TOPARLANMA: 

Yüksek dirsek pozisyonu ile özleştirebiliriz. Kolun dinlendiği aşamadır. 
Toparlanma esnasında parmak uçları suya ve vücuda yakın olmalıdır. 


SERBEST STİLDE VÜCUT POZİSYONU 

Suda yatay kalınmalı. 
Baş alın seviyesinde suda olmalı, kafa her nefesten sonra esas yerine geri gelir. 
Vücut gergin. 
Omuz ve kalçalar kol çekişi ile aynı anda yana eğilir (yatmalı, yuvarlanmalı). 


SERBEST STİLDE AYAK VURUŞLARI 

Kalçadan başlar-parmak uçları gergin(makas), bilek biraz içeri dönük. 

1- Aşağı vuruş
2- Yukarı vuruş
3- Yanlara vuruş (Nefes alırken vücut yana döner. Böylece yan vuruş ortaya çıkmıştır.) 


SERBEST STİLDE NEFES ALMA 
Her iki taraftan alınmalı (3 kol). 
Çene göğüse yakın. 
Bir kol çıkarken diğer kol girerken nefes alınır. 
Başın hareketi biraz geriye ve yandan olmalıdır. 

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994