Spor Yapan Ve Yapmayan Kişiler Arasındaki Farklar

 :: SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ FARKLAR  ::  

   Spor Yapan    Spor Yapmayan 
Sırt Ağrıları   Az Görülür Çok Görülür
Nöro- Müsküler- Gerginlik Az Görülür Sık Görülür
Stress'lere Uyum   İyidir Zayıftır
Yorgunluk   Az Görülür Sık Görülür, Belirgindir 
Şişmanlama   Az Görülür Sık Görülür
Kan Basıncı Normal veya düşüktür  Çok Defa Yüksektir
Koroner Hastalıklar Seyrek Görülür Daha Sık Görülür 
Kas Kuvveti Daha Yüksektir Düşüktür
 Esneklik İyidir Zayıftır
Kardio Vasküler Sisteminin Regülatif Bozuklukları Seyrek Görülür Sık Görülür
Postür Bozuklukları Daha Az görülür Daha Sık Görülür 
Yaşlanma Proçesleri Yavaş Seyreder Süratli Seyreder
Toraks Gelişimi İyidir Çok Defa Zayıftır
Düz Tabanlık Seyrek Görülür Daha Sık Görülür
Kassal Atrofi Seyrek Görülür Sık Görülür
Kalp Gücü İyidir Çok Defa Zayıftır
Eritropoez İyidir Yetersiz olabilir
Otonom Sinir Sisteminin Regülatif Fonksiyon
İyidir Zayıftır